पंतप्रधान रोजगार हमी योजना

पंतप्रधान रोजगार हमी योजना

    योजनेचे नाव :-           पंतप्रधान रोजगार हमी योजना योजनेचे महत्वाचे उद्देश :- १. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. २. ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरूण वर्गाला व पारंपारीक कारागीरांना एकत्रीत करून स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. ३. ग्रामीण भागातून शहराकडे … Read more

ग्रामोद्योग वसाहत योजना | Gramodyog vasahat-yojana

ग्रामोद्योग वसाहत योजना | Gramodyog vasahat-yojana

योजनेचे नाव :-          ग्रामोद्योग वसाहत योजना योजनेचे महत्वाचे उद्देश :- ग्रामीण कारागीरांच्या उद्योगांना स्थैर्य मिळण्याच्या उद्देशाने अधुनिक उत्पादनांसाठी, जमीन, शेड बांधकाम, वीज, पाणी, रस्ते, इ. सुविधा एकत्रिात उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या व राज्य शासनाच्या सहकार्याने राज्यात ग्रामोद्योग वसाहती उभारण्याचे निश्चित केले … Read more

बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था – Maha Schemes

बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था – Maha Schemes

  berojgar  sahkari seva society | बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था  बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा सोसायटया यांचेमार्फत ग्रामीण तसेच शहरी जनतेला आणि विविध शासकीय विभाग तसेच खाजगी क्षेत्रास विविध दैनंदिन सेवा उपलब्ध करुन देणे व याव्दारे बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार/स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे… DEPARTMENT – कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग FUNDED BY  – राज्य BENEFICIARY  – वैयक्तिक / … Read more