राज्यात स्थापित होणार ‘युवा पर्यटन मंडळ’ | MAHA SCHEMES UPDATE

राज्यात स्थापित होणार ‘युवा पर्यटन मंडळ’ | MAHA SCHEMES UPDATE

राज्यात स्थापित होणार ‘युवा पर्यटन मंडळ ’ | MAHA SCHEMES UPDATE शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्या परिसरातील पर्यटन, वारसास्थळांबाबत कुतूहल निर्माण होवून जबाबदार पर्यटनाची जाणीव निर्माण व्हावी, या उद्देशाने राज्यात “युवा पर्यटन मंडळ” ( Yuva Paryatan Mandal ) स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. युवा पर्यटन मंडळामार्फत भारतीय पर्यटनाचे युवा राजदूत घडविण्यासह विद्यार्थी आणि … Read more

Mahaschemes : Agriculture schemes

Digital Public Infrastructure for Agriculture Agriculture Accelerator Fund Enhancing productivity of cotton crop  Atmanirbhar Horticulture Clean Plant Programme Global Hub for Millets: ‘Shree Anna’  Agriculture Credit Cooperation  Digital Public Infrastructure for Agriculture The Digital Public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and inter operable public good.  This will enable … Read more

MahaSchemes | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना

MahaSchemes | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना

 क्षेत्र: सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग. लाभार्थी: दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या अपंग लाभार्थ्यांपैकी फक्त 18 ते 65 वर्षाखालील वयोगटातील 80% हून जास्त अपंग असलेले किंवा एक किंवा एका पेक्षा जास्त अपंग असलेले किंवा बहू अपंग असलेले (दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंग असलेल) लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात. … Read more