पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गंत कर्जाचा अर्ज कसा कराल ? | PMEGP Loan

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गंत कर्जाचा अर्ज कसा कराल ? | PMEGP Loan

PMEGP Loan Details in Marathi  शासनाच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Program) ही नवीन योजना लागू केली असून, या योजनेची अंमलबजावणी खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड यांचे कार्यालयामार्फत ग्रामीण भागामध्ये व जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत शहरी व ग्रामीण भागात केली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात बेरोजगारांसाठी ही … Read more