डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया योजनेचे नाव :-            डिजिटल इंडिया   योजना अंमलात आलेली तारीख :  –    ०१ जुलै २०१५     योजनेचे महत्वाचे उद्देश :-   १. सरकारी धोरणे सर्व नागरिकांपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक रित्या पोहचवावी.   योजनेची थोडक्यात माहिती :-   १.या योजनेचा मुख्य हेतू असा आहे की भारत डिजिटली सक्षम व्हावा.   … Read more