साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या अनुदान आणि बीजभांडवलासाठीच्या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन – annabhau sathe karj yojana

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या अनुदान आणि बीजभांडवलासाठीच्या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन – annabhau sathe karj yojana

अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ कर्ज योजना काय आहे? मुंबई , दि. १५ : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत  ( Social Justice Department ) अनुसूचित जातीतील १२ पोटजातीतील उद्योजक आणि व्यवसायिकांनी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या अनुदान आणि बीजभांडवलासाठीच्या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन महामंडळाच्या मुंबई उपनगर- शहर जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले … Read more

बचतगट कसा स्थापन कराल ? How to set up a self help Group ?

बचतगट कसा स्थापन कराल ? How to set up a self help Group ?

बचतगट कसा स्थापन कराल ? How to set up a self help Group ?   बचतगट कसा स्थापन कराल? बचतगट कसा स्थापन कराल? बचतगटाच्या मूल्यमापनाची मार्गदर्शक तत्त्वे या मिटींगमध्ये गावातील जास्तीत जास्त महिला सहभागी व्हाव्यात. त्यांच्यात पुढील मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी पुढील नियमित मिटिंग मधील चर्चेचे विषय बचतगट कसा स्थापन कराल? एखादया नवीन संकल्पनेची सुरुवात करणे … Read more

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)

   PM Formalisation of Micro food processing Enterprises Scheme (PM FME Scheme) 1. प्रस्तावना           महाराष्ट्र राज्यात जवळपास 2.24 लाख (Source:-NSSO Report 73rd round 2015-16) असंघटित व अनोंदणीकृत अन्नप्रक्रिया उद्योग आहेत. सदर असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात अडचणी/समस्या आहेत. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा जास्तीचा खर्च, आधुनिकीकरणाचा अभाव, एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळीचा … Read more

पंतप्रधान रोजगार हमी योजना

पंतप्रधान रोजगार हमी योजना

    योजनेचे नाव :-           पंतप्रधान रोजगार हमी योजना योजनेचे महत्वाचे उद्देश :- १. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. २. ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरूण वर्गाला व पारंपारीक कारागीरांना एकत्रीत करून स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. ३. ग्रामीण भागातून शहराकडे … Read more

सामुहिक प्रोत्साहन योजना

सामुहिक प्रोत्साहन योजना

योजनेचे नाव :-         सामुहिक प्रोत्साहन योजना योजनेचे महत्वाचे उद्देश :-           १. राज्यातील मागास व अविकसीत भागात उद्योग स्थापन होण्‍यासाठी          २. उद्योगांना प्रोत्साहन व सवलती देण्यासाठी  योजनेची थोडक्यात माहिती :- १. सर्व प्रकारचे वस्तू उत्पादन उद्योगासाठी ही योजनाउपयोगी होते. २. योजनेच्या प्रमुख अटी : ( १ ) विहीत कालावधीत ठराविक … Read more

ग्रामोद्योग वसाहत योजना | Gramodyog vasahat-yojana

ग्रामोद्योग वसाहत योजना | Gramodyog vasahat-yojana

योजनेचे नाव :-          ग्रामोद्योग वसाहत योजना योजनेचे महत्वाचे उद्देश :- ग्रामीण कारागीरांच्या उद्योगांना स्थैर्य मिळण्याच्या उद्देशाने अधुनिक उत्पादनांसाठी, जमीन, शेड बांधकाम, वीज, पाणी, रस्ते, इ. सुविधा एकत्रिात उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या व राज्य शासनाच्या सहकार्याने राज्यात ग्रामोद्योग वसाहती उभारण्याचे निश्चित केले … Read more

बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था – Maha Schemes

बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था – Maha Schemes

  berojgar  sahkari seva society | बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था  बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा सोसायटया यांचेमार्फत ग्रामीण तसेच शहरी जनतेला आणि विविध शासकीय विभाग तसेच खाजगी क्षेत्रास विविध दैनंदिन सेवा उपलब्ध करुन देणे व याव्दारे बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार/स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे… DEPARTMENT – कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग FUNDED BY  – राज्य BENEFICIARY  – वैयक्तिक / … Read more