सामाजिक न्याय विभागाचे विविध पुरस्कार | various awards of Department of social justice

सामाजिक न्याय विभागाचे विविध पुरस्कार | various awards of Department of social justice

सामाजिक न्याय विभागाचे विविध पुरस्कार | various awards of Department of social justice            अनुसूचित  जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती, दिव्यांग कल्याण व समाजकल्याण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्था आणि उल्लेखनीय काम करणारे समाजसेवक यांना सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने दरवर्षी विविध पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.             डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर … Read more

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेसाठी लाभार्थ्यांना 5 वर्षातून एकदाच उत्पन्न दाखला द्यावा लागणार

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेसाठी लाभार्थ्यांना 5 वर्षातून एकदाच उत्पन्न दाखला द्यावा लागणार

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेसाठी लाभार्थ्यांना पाच वर्षातून एकदाच उत्पन्न दाखला द्यावा लागणार   मुंबई दि.1 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य  विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना  राबविण्यात येते. या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला घेण्यात येत … Read more